Научные публикации

AdobeStock_134381856-1024×683

ԷՍԹԵՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՂ ԿԱՆԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼ- ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 Ժամանակակից հասարակությունը թելադրում է կնոջ գեղեցկության խիստ որոշակիստանդարտներ: Վերջիններիս չհամապատասխանելը առաջ է բերում հոգեկան այնպիսիլարվածությունը, որի հետևանքով լիովին առողջ և ֆիզիկական թերություն չունեցող կինը պատրաստ է դիմել վիրահատական միջամտության: Հաշվի…
shutterstock_258980774

ՎԱԼԻԴԱՑՎԱԾ ՊՍԻԽՈՄԵՏՐԻԿ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐԻ ԴԵՐԸ ՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ՈւՂՈւ ՖՈւՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽԱՆԳԱՐՈւՄՆԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲՈւԺԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԳՐԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿ)

Ստամոքս-աղիքային ուղու ֆունկցիոնալ խանգարումների (ՍԱՈւՖԽ) հասկացությունն իր մեջ միավորում է բազմաթիվ ախտանիշներ, որոնք կապված են տրակտի տարբեր հատվածների ֆունկցիայի խանգարման հետ: Այս հիվանդությունները բավականին տարածված են. Այսպես, գրգռված աղիքի համախտանիշի…
50161

ՇԱՄԱՆԻԶՄԸ, ՆԵՈՇԱՄԱՆԻԶՄԸ ԵՎ ՇԱՄԱՆԱԿԱՆ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

        Հոդվածում ներկայացվում են շամանիզմի էությունը, հիմնական գաղափարները, հիվանդությունների առաջացման և բուժման շամանական «կոնցեպցիաները»։ Քննվում են նաև շամանների անձի բնութագրերը, ինչպես նաև նրանց նախապատրաստման առանձնահատկությունները։ Նկարագրվում են…
scale_1200

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԻՔՆԵՐՈՎ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածում քննարկվում է հատուկ կարիքներով երեխայի հիվանդության նկատմամբ ծնողների վերաբերմունքի դերն ու նշանակությունը երեխայի դաստիարակության, անձի ձևավորման և սոցիալականացման գործընթացում: Հոդվածում ներկայացված է նաև հայ ընտանիքներում հատուկ կարիքներով երեխաների հիվանդության,…
hi-tech-tehnologii-plata-mozg

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՑԻՈՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Բացահայտել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տարածման  արդյունքում առաջացող ինքնության ճգնամերը և այլ բարոյահոգեբանական խնդիրներ հասարակության մեջ: Որպես հետազոտության նյութ ծառայում են նշված խնդիրների ուսումնասիրությամբ հայտնի գիտնականների մենագրություններ և հոդվածներ: Հետազոտության հիմնական…
scale_1200

ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ք.Վ. Նիկողոսյան Նեոնատոլոգիայի ամբիոն, ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան Գրականության տվյալների համաձայն վարքագծային խանգարումներն անհասության հաճախակի երկարաժամկետ բարդություններից են: Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել անհաս ծնված երեխաների վարքագծային և սոցիալ-էմոցիոնալ խնդիրները վաղ հասակում:…
Яндекс.Метрика