О нас

Рад приветствовать вас на сайте Центра психосоциальной регуляции.

Центр психосоциальной регуляции призван способствовать сохранению и улучшению психического здоровья. В основе деятельности Центра лежит использование опыта многих стран в сочетании с армянскими реалиями, что позволяет применять лучшие модели и методы для решения проблем психического здоровья.

Виды помощи:

  • Психологическая помощь
  • Психиатрическая помощь
  • Лекарственная помощь
  • Неврологическая помощь
  • Психологическая, социальная помощь на дому
  • Услуги кейс-менеджера
  • Предоставление консультаций/лечения в лучших клиниках
  • Полное урегулирование вопросов

Центр готов решить практически всю палитру проблем психического здоровья, даже те, которые кажутся неразрешимыми всей семье.

Мы готовы на деле доказать, что любая проблема всегда имеет решение.

Будьте здоровы телом и душой.

Армен Согоян
Научный руководитель Центра психосоциальной регуляции

soxoyan_armen

Մեր կենտրոնի հիմանական
ծառայություններն են

Հոգեբուժական, հոգեբանական, թմարբանական օգնություն և խորհրդատվություն նաև առցանց/օնլայն տարբերակով

Անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն կապված՝ -նևրոզների -ֆոբիաների -տագնապալիության -հոգեմարմնական և մարմնահոգեկան խնդիրների հետ

Անհատական և խմբային հոգեբանական աշխատանք' ուղղված սուր սթրեսի և հետտրավմատիկ սթրեսի հաղթահարմանը

Հոգեբանական խորհրդատվություն ընտանիքի և զույգերի համար' ուղղված տարբեր կոնֆլիկտային, պրոբլեմային, ճգնաժամային իրավիճակների հաղթահարմանը

Անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն դեռահասների համար' ուղղված միջանձնային, ներընտանեկան հարաբերությունների բարելավմանը, դեռահասության ճգնաժամի հաղթահարմանը, ինչպես նաև մասնագիտական կողմնորոշմանը

Անհատական և խմբային հոգեբանական վերականգնողական աշխատանք հոգեկան խանգարումների դեպքում /կոգնիտիվ-վարքային թերապիայի օգնությամբ/

Անհատական և խմբային հոգեբանական աշխատանք' ուղղված տարբեր կախվածությունների հաղթահարմանը՝ -համակարգչային -ալկոհոլային -թմրանյութային -ծխախոտային -ազարտային խաղերի -կրոնական

Անհատական և խմբային հոգեբանական աշխատանք' ուղղված ավելորդ քաշի նվազեցմանը

Խմբային հոգեբանական թրեյնինգ' ուղղված անձնային աճին

Հոգեբանական աշխատանք սուիցիդալ վարքի դեպքում

Հոգեախտորոշում և հոգեթերապիա մեջքի քրոնիկական ցավի դեպքում

Լոգոպեդական ծառայություն

Яндекс.Метрика