ԱՆՁԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում զետեղված է որոշումների ընդունման համակարգի հոգեբանական բաղադրիչի
ախտորոշման մեթոդաբանական առանձնահատկությունների վերլուծությունը: Ցույց է տրված
որոշումների ընդունման անձնային գործոնների ախտորոշիչ գործիքակազմի կիրառման
հնարավորությունները և ուղիները: Հայտնաբերված է, որ որոշումների ընդունման գործընթացի
տարբեր փուլերում որոշիչ դեր են խաղում անձնային տարաբնույթ առանձնահատկություններ, որոնք
հնարավոր է ախտորոշել համալիր մեթոդների կիրառմամբ: Շարունակությունը այստեղ՝ Journal_N3-4-11

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика