ԼՈՒՍՅԱ ԳԱՎՈՒԿՉՅԱՆ

Հոգեթերապևտ

Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի հոգեբան խորհրդատու, պոզիտիվ հոգեթերապևտ:

Կրթություն

2014-2018թթ. ՀՀ–ում Վիսբադենյան ակադեմիայի պոզիտիվ և միջմշակութային հոգեթերապիայի համաշխարհային ասոցացիայի կողմից կազմակերպված պոզիտիվ հոգեթերապևտների բազային /մաստեր կուրս: Սերտիֆիկացված պոզիտիվ հոգեթերապևտի որակավորում:

2001-2002 թթ. ՀՀ  Երևանի պետական համալսարան: Գործնական հոգեբանների պատրաստման կենտրոն-գործնական հոգեբանի որակավորում:

1983-1988 թթ. ՀՀ Երևանի պետական համալսարան: Կենսաբանության ֆակուլտետ-կենսաֆիզիկոսի և մանկավարժի որակավորում:

12.1985-05.1987թթ. ՀՀ Երևանի պետական համալսարան: Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի հոգեբանության բաժին — հոգեբանի որակավորում :

Մասնագիտական ուղղվածություն

 • Շուրջ տասնմեկ տարվա հոգեբան խորհրդատուի, հոգեախտորոշիչ աշխատանքների և վերլուծությունների տիրապետման փորձ` կին և անչափահաս իրավախախտների շրջանում,տասերեք տարվա հոգեբան խորհրդատուի փորձ:
 • Շուրջ իննը տարվա սոցիալական աշխատողի, աշխատանքի վերլուծությունների տիրապետման, ՏԻՄ–ի, նախարարությունների, այլ գործակալությունների և հաստատությունների հետ աշխատանքային համագործակցության փորձ:
 • Հոգեբան խորհրդատուի հմտությունների վարժ տիրապետում, այն ուսուցանելու հմտություն:
 • Անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների դրդապատճառների բացահայտում և այդ թեմայով սեմինարի անցկացում անչափահասների գործերով մասնագիտացված դատավորների վերապատրաստման համար կազմակերպված «ՀՀ դատական դպրոցի» և ՀՀ «Վոլդ Վիժիոն» կազմակերպության կողմից:
 • Խմբային աշխատանքների մշակում և անցկացում ուղղված ագրեսիայի նվազեցման, կոնֆլիկտների դրդապատճառների գիտակցման, ռելաքսացիայի, վարքային փոփոխությունների, սթրեսսի ճանաչման դեմ:
 • Երկու տարվա աշխատանքային փորձ Երևան քաղաքի հոմոսեքսուալ տղամարդկանց շրջանում թերապևտիկ, հոգեախտորոշիչ, վերլուծական աշխատանքներում:
 • Թրեյների որակավորում «երեխաների պաշտպանությունը բռնությունից» թեմայով «Փրկեք երեխաներին» միջազգային կազմակերպության կողմից:
 • Մանկավարժի որակավորում, երեք տարվա մանկավարժական փորձ պետական՝ թիվ 76 և ոչ պետական` «Բարիկ-Ա» դպրոցներում «Մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն», «Վերարտադրողական առողջություն», «Կյանքի հմտություններ» առարկաների՝ «ՕՔՍՖԱՄ», «ԱՄՔՈՐ», ՀՀ կրթության նախարարության, «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպությունների հովանավորությամբ:
 • Մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ կապված իրավախախտ վարքի դրսևորման դրդապատճառների հետ, միջազգային կոնֆերանսների մասնակից:
 • ՀՀ –ում հանցագործությունների կանխարգելման և իրավախախտների սոցիալական վերականգնման «Կրիմինոն ԱՊՀ» կենտրոնի «Ինքնաուղղման նկատմամբ դատապարտյալների մոտիվացիայի խթանման» ծրագրի փորձագետ:

Աշխատանքային գործունեություն

Այժմ ՀՀ «Պոզիտիվ հոգեթերապիայի կենտրոն» հոգեբան խորհրդատու, պոզիտիվ հոգեթերապևտ: «ՀՀ հոգեանալիտիկների ասոցացիայի» անդամ:

10.07.2015-28.09.2020թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Նուբարաշեն» ՔԿՀ սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժնի գլխավոր մասնագետ, սոցիալական աշխատող:

16.12.2013-10.07.2015թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Վարդաշեն» ՔԿՀ սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժնի գլխավոր մասնագետ, սոցիալական աշխատող:

04.11.2002-06.12.2013թ. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Աբովյան» ՔԿՀ սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժնի գլխավոր մասնագետ, հոգեբան:

2012թ. «Ուրարտու » գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի համալսարան, «սոցիալական աշխատանք իրավախախտի հետ» առակայի դասախոս:

2007-2009թթ. Հոգեբան խորհրդատու «Այգ» հոգեբանական կենտրոն / ոչ պետական կազմակերպություն/:

2003-2005թթ. Հոգեբան խորհրդատու «Կրթություն հանուն առողջության» ՀԿ Աշխատանք հոմոսեքսուալ տղամարդկանց հետ:

2000-2003թթ. «Բարիկ-Ա» բարեգործական միջնակարգ դպրոց «Կյանքի հմտություններ» և «Մարդու իրավունք» առարկաների մանկավարժ: N.76 միջնակարգ դպրոց՝ «Մարդու իրավունք» առարկայաշարի մանկավարժ

2000-2002թթ. «Տաթև 95» հոգեբանական աջակցության և խորհրդատվության կենտրոն- հոգեբան խորհրդատու/վոլոնտյոր:

1998-1999թթ. «Հանուն առողջ ապրելակերպի» ՀԿ — ծրագրերի ղեկավարի օգնական և մարզային ուսուցանող:

1993-1997թթ.. «Դիագնոստիկա բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ — բժշկական, գիտական-կազմակերպչական և կրթական տնօրենների օգնական:

Համագործակցություն

2011-2013թթ. «Կանադայի հոգեբանների ասսոցացիայի և քրեական արդարադատության բաժնի» անդամ-վկայական:

2011-2015թթ. «Եվրոպական բանտային կրթություն» ասոցացիայի անդամ:

1998-2008թթ., 2010թ. մինչև այժմ «Հայկական հոգեվերլուծության և հոգեթերապիայի ասոցացիայի» անդամ:

Սեմինար-վարժանքներ

2021թ. հունիս Սեմինար վարժանք «Ճգնաժամային իրավիճակներում գտնվող անձանց հետ» կազմակերպված PUI –ի կողմից:

02.2013-06.2013թթ. Սեմինար՝ — կազմակերպված «Իրավախախտների սոցիալական վերականգնման և հանցագործությունների կանխարգելման աֆտոնոմ, շահույթ չհետապնդող «Կրիմինոն ԱՊՀ» կենտրոնի կողմից «Ինքնաուղղման նկատմամբ դատապարտյալների մոտիվացիայի խթանում» թեմայով՝ իրավախախտների հետ աշխատողների համար: Վկայական՝ «Կրիմինոն ԱՊՀ» -ի լիազորված ներկայացուցիչ ՀՀ-ում:

09.06. 2011թ. Սեմինար- վարժանք՝ «Գեշտալտ թերապիայի թեորիան և պրակտիկան» կազմակերպված «Վրաստանի հոգեթերապևտների և հոգեբանների ասսոցացիայի » և «Եվրոպայի գեշտալտ թերապիայի ասսոցացիայի» կողմից — վկայական:

2010 փետրվար Վերապատրաստողների վերապատրաստման դասընթաց՝ «Երեխաների պաշտպանությունը բռնությունից» թեմայով «Միավորվենք հանուն երեխաների, փրկենք ապագան» ծրագրի շրջանակներում» -վկայական:

17.12.2009թ. — Ուսուցողական վարժանք՝ «առաջնային խորհրդատվություն և պրակտիկան»-վկայական:

«Հայաստանի հոգեվերլուծության և հոգեթերապևտների զարգացման կենտրոն»:

2007թ. «Տաթև-95» հոգեբանական խորհրդատվության- աջակցության կենտրոն — «Սթրեսի կառավարման վարժանք, դասընթաց — վկայական:

25-27.05.2005թ. ՀՀԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն — ազատազրկման վայրերում հավասարը-հավասարին ուսուցանող մեթոդով ուսուցանող մասնագետ մարզիչների պատրաստում»-վկայական:

2005 սեպտեմբեր ՀՀԱՆ քրեակատարողական ծառայության հոգեբան մասնագետի վերապատրաստման դասընթացներ–վկայական: ՀՀԱՆ ՔԿՎ-ի և ՀՀԱՆ իրավաբանական ինստիտուտ:

01-03.03.2004 Վարժանք «Ազատազրկման վայրերում հավասարը՝ հավասարին մեթոդով ուսուցանող մասնագետ մարզիչների պատրաստում» թեմայով – վկայական: ՀՀԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն:

09-11.07.2003 Սեմինար վարժանք՝ «Երեխայի իրավունքներ և հոգեբանական աջակցություն վշտացած երեխաներին» թեմայով — վկայական: ՀՀԱՆ և UNICEF-ի հայաստանյան գրասենյակ:

02-07.2001 USAID Հայաստանյան գրասենյակի և «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» ծրագրի կողմից կազմակերպված «Մարդու իրավունք», «Քաղաքացիական կրթություն», «Պետություն և իրավունքի հիմունքներ» առարկաների ուսուցչի վերապատրաստման դասընթաց վերոհիշյալ առարկաների դասավանդման թույլտվությամբ-վկայական 0109 ՀՀԿԳՆ:

2001թ. ՀՀԿԳՆ — «Կյանքի հմտություն» առարկայաշարի ուսուցչի վերապատրաստման դասընթաց, վերոհիշյալ առարկաների դասավանդման թույլտվությամբ — վկայական:

01.2000-05.2000թթ. Դասընթաց «Հոգեբանական խորհրդատվության հմտությունների զարգացում» — վկայական: «Տաթև 95» հոգեբանական աջկցության և խորհրդատվության կենտրոն:

1998 դեկտեմբեր Վերապատրաստողների վերապատրաստման դասընթաց «վերարտադրողական առող ջություն և իրավունք» թեմայով — վկայական: OXFAM հայաստանյան կազմակերպության գրասենյակ:

11.06-21.06.1998թ. Ուսումնական դասընթաց «Առողջության քարոզիչներ»- վկայական քարոզչի երաշխավորությամբ: «Մուղնի» հոգեբանական կենտրոն և ԱՄՔՈՐ կազմակերպություն:

Տպագրված աշխատանքներ

 1. Դատապարտյալի հետ իրականացվող հոգեբանական աշխատանքները: Տպագրված «Օրենք և իրականություն» N 21-24, Երևան 2004թ.:
 2. Անչափահաս հանցագործը որպես անբարենպաստ ընտանիքի ազդեցության ադյունք: Տպագրված «Օրենք և իրականություն» N6 Երևան, 2006թ.:
 3. Թրաֆիքինգի սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտները: Տպագրված «Օրենք և իրականություն» N8 Երևան, 2008թ.:
 4. «Անբարենպաստ ընտանիքը որպես հանցագործության դրդապատճառ»: Տպագրված «Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, հոկտեմբեր 23-24, 2009թ.:
 5. Crime scean The official organ of the criminal justice sectionof the canadianpsychological association>Psychological Portraitof Juvenile Delinquents and Recommended Socio – psychologicalActions. Proceedings from The Current Issues in Theoreticaland Applied Psychology, October 28-30, 2011.
 6. Անչափահաս դատապարտյալների հոգեբանական դիմանկարը և առաջարկվող սոցիալ սոցիալ-հոգեբանական աշխատանքները», տպագրված «հոգեբանության և իրավունքի խաչմերուկները» միջազգային գիտաժողովի նյութերում 2012թ.:
Яндекс.Метрика