«ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ» բազային վերապատրաստման տեսագործնական դասընթաց հոգեկան առողջության մասնագետների համար նախատեսված: Մայիսի 25-ից ժամը 12:00, Ռեքավերի Քոլեջում

«ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ» վերապատրաստման տեսագործնական դասընթաց հոգեկան առողջության մասնագետների համար նախատեսված: Մայիսի 25-ից ժամը 12:00, Ռեքավերի Քոլեջում

Մաս 1-ին` Կլինիկական հոգեբանություն

1.      Կլինիկական հոգեբանության հիմնական հասկացությունները և սկզբունքները,նորմայի և պաթոլոգիայի սահմանները

2.      Գաղափար ընդհանուր ադապտացիոն համախտանիշի` սթրեսի և նրա դերի մասին կլինիկական ֆենոմենների առաջացման հարցում

3.      Անձի դիտարկումը կլինիկական հոգեբանության տեսանկյունից` անձի դերը հոգեկան և հոգեսոմատիկ խանգարումների ձևավորման գործընթացում:

4.    Հոգեբուժական ` սիմպտոմոլոգիա և սինդրոմոլոգիա` դասակարգում, հիերարխիա:

5.    Տարբերակիչ ախտորոշման մոտեցումներ, `օրգանական, փսիխոտիկ և նևրոտիկ մակարդակի խանգաումներ:

6.      Հոգեկան խանգարումների նևրոտիկ մակարդակի բնութագիրը (տագնապային խանգարումներ, օբսեսիվ-կոմպուլսիվ և ֆոբիկ խանգարումներ, դիսոցիատիվ խանգարում, նևրաստենիա) հոգեբանական կոնֆլիկտների տեսանկյոինից:

7.      Հոգեբանական ախտորոշման առանձնահատկությունները կլինիկական հոգեբանի աշխատանքում

8.      Հոգեբանական ախտորոշման առանձնահատկությունները կլինիկական հոգեբանի աշխատանքում (շարունակություն)

 

Մաս 2-րդ` Հոգեթերապիայի հիմունքերը

9.      Հոգեթերապիայի հիմունքները, առաջին կլինիկական հարցազրույցի վարման հմտությունները:

10.  Հոգեթերապիայի հիմնական ուղղությունների տեխնիկաների բնութագիրը (հոգեդինամիկ մոտեցումներ)

11.  Հոգեթերապիայի հիմնական ուղղությունների տեխնիկաների բնութագիրը

12.  Հոգեբանական խորհրդատվության և հոգեթերապիայի (կան հումանիստական մոտեցումներ) առանձնահատկությունները տագնապային խանգարումների  դեպքում:

13.  Հոգեբանական խորհրդատվության և հոգեթերապիայի առանձնահատկությունները օբսեսիվ-կոմպուլսիվ և ֆոբիկ խանգարումների  դեպքում

14.  Հոգեբանական խորհրդատվության և հոգեթերապիայի առանձնահատկությունները դիսսոցիատիվ (կոնվերսիոն) խանգարումների դեպքում:

15.  Հոգեբանական խորհրդատվության և հոգեթերապիայի առանձնահատկությունները դեպրեսիվ խանգարումների դեպքում

16.  Հոգեսոցիալական վերականգնման առանձնահատկությունները փսիխոտիկ խանգարումների դեպքում:

Դասընթացը կվարեն`

Սթրես վերականգնողական բաժանմունքի վարիչ,Բժշկական

Հայկական բժշկական ինստիտուտի հոգեկան առողջության և հոգեբուժության ամբիոնի վարիչ, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀի կիրառական հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, բ.գ.դ. Սամվել Սուքիասյան

Ռեքավերի Քոլեջի ղեկավար, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀի հատուկմանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հ.գ.թ. Լիլիթ Բաղդասարյան

Հասցե` Խանջյան 35

Հեռ. 010544077, 094333941

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика