Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում գործում է սոցիալական աշխատողի ծառայություն

Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում գործում է սոցիալական աշխատողի ծառայություն

Մեր սոցիալական աշխատող՝ Սեդա Աջեմյանը կիրականացնի հետևյալ գործառույթները՝

· Կատարել դիտարկումներ, պլանավորել, ցուցաբերել սոցիալական պաշտպանություն

· Հանդիսանալ կապող օղակ այցելուի, նրա սոցիալական միջավայրի, բոլոր այն մասնագետների և բոլոր այն հաստատությունների հետ, որոնք զբաղվում են այցելուի առողջության վերականգնման հարցերով :

· Վերականգնել այցելուի կորցրած հոգեսոցիալական հավասարակշռությունը և օգնել հաղթահարել կյանքի դժվարին իրավիճակը` գտնելով, ակտիվացնելով անհատի, ինչպես նաև նրան շրջապատող սոցիալական միջավայրի ռեսուրսները,

· Ապահովել այցելուի ներգրավվածությունը և ակտիվ մասնակցությունը իր խնդիրների լուծման գործընթացին, որոշումների կայացմանը` զարգացնելով այցելուի սոցիակական հմտությունները և ինքնիրացումը /ինքնորոշումը/:

· Կատարել տունայցեր` ընտանիքում այցելուի հոգեսոցիալական վիճակի պարզաբանման նպատակով, կազմել այցելուի սոցիալական պատմությունը:

· Գնահատել այցելուի սոցիալական կարիքները:

· Վերականգնողական ծրագրի կազմում, համակարգում, գործընթացի էֆֆեկտիվության օբյեկտիվ գնահատում` ներգրավվելով այցելուին աջակցող մասնագետներին:

· Համակարգել անհատական վերականգնողական ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը, կազմակերպել խմբային քննարկումներ:

· Կիրառել սոցիալական աջակցման անհատական և խմբային մեթոդներ:

· Աջակցել այցելուի խնդիրների լուծմանը ընտանեկան թերապիայի միջոցով:

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика