Հունիսի 19-ից ժամը 17:30 ՌԵՔԱՎԵՐԻ ՔՈԼԵՋՈՒՄ նոր դասընթաց` «Կլինիկական հոգեբանությունը պրակտիկայում» նախատեսված հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների համար Դասընթացը կվարի ՌԵՔԱՎԵՐԻ ՔՈԼԵՋԻ ղեկավար հ.գ.թ. դոցենտ Լիլիթ Բաղդասարյանը

ՌԵՔԱՎԵՐԻ ՔՈԼԵՋՈՒՄ նոր դասընթաց` «Կլինիկական հոգեբանությունը պրակտիկայում» նախատեսված հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների համար Մեկնարկը հունիսի 19-ից ժամը 17:30 Դասընթացը կվարի ՌԵՔԱՎԵՐԻ ՔՈԼԵՋԻ ղեկավար հ.գ.թ. դոցենտ Լիլիթ Բաղդասարյանը

8 հանդիպում, որոնց ընթացքում կստանաք տեսական և գործնական գիտելիքներ հոգեկան առողջության  տարբեր խնդիրների և հոգեթերապիայի վերաբերյալ

Տեսական և գործնական հանդիպումները հաջորդելու են իրար

Դասընթացի նպատակն է նախապատրաստել հոգեկան առողջության մասնագետներին պրակտիկ աշխատանքին, ամրապնդել ԲՈՒՀում ստացած տեսական գիտելիքները և տալ գործնական անհրաժեշտ հմտություններ

Դասընթացի ընթացքում կտրվեն հետևյալ գիտելիքները`

  • Հոգեբանի գործառույթները կլինիկայում
  • Ֆենոմենոլոգիական մոտեցում հոգեկան առողջության խնդիրներին
  • Հասկացություն հիմնական սիմպտոմոկոմպլեքսների մասին
  •  Կլինիկական հոգեբանության գործունեության հիմնական սկզբունքների կիրառումը պրակտիկայում
  • Հոգեթերապիայի հիմնական ուղղությունների բնութագիրը
  • Հոգեթերապիայի մոտեցումները տարբեր հոգեկան խանգարումների դեպքում
  • Հոգեսոցիալական վերականգնողական գործունեության կազմակերպման առանձնահատկությունները

Ավարտին մասնակիցները կստանան ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐ

Դասընթացը տեղի կունենա Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում

հասցե` Խանջյան 35/18, Հեռախոս` 010544077

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика