ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ, ՇԻԶՈՏԻՊԻԿ ԵՎ ԶԱՌԱՆՑԱՆՔԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ.  ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ»


  1. «ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ, ՇԻԶՈՏԻՊԻԿ ԵՎ ԶԱՌԱՆՑԱՆՔԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ.

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ» տեսական դասընթաց։ Այն ուղարկված է ԱՆ ՇՄԶ կրեդիտավորմանը։

Դասընթացավարներ՝ բ․գ․դ․, պրոֆեսոր, հոգեբույժ Ս․Սուքիասյան, բ․գ․թ․ հոգեբույժ Արմեն Սողոյան, հ․գ․թ․, կլինիկական հոգեբան Լիլիթ Բաղդասարյան։

 

Թիրախային լսարան՝ հոգեբույժներ, հոգեթերապևտներ, նյարդաբաններ, թմրաբաններ, կլինիկական հոգեբաններ

Փետրվարի 15, ժ․16:30-19:00 (Վարող՝ Ս․Սուքիասյան)

Շիզոֆրենիայի տեղը հոգեբուժության դաշտում, սահմանման հիմնահարցերը։

Համաճարակաբանություն. շիզոֆրենիայի մանիֆեստացիայի տարիքը, շիզոֆրենիա և սեռ

Շիզոֆրենիայի էթիպաթոգենեզ

Արժեքը՝

Վաղ գրանցում մինչև փետրվարի 10-ը՝ 28000 դրամ։

Ուշ գրանցում փետրվարի 11-ից հետո՝ 35000 դրամ։

Փետրվարի 16, ժ․16:30-19:00 (Վարող՝ Ս․Սուքիասյան)

Շիզոֆրենիայի զարգացման մոդելները

Շիզոֆրենիայի դինամիկան. պատմական և կլինիկական ասպեկտները

Պրոդրոմալ շրջանի յուրահատկությունները

Զարգացման տիպիկ ձևերը

Կոնցեպտուալ մոտեցումներ՝ ՀՄԴ-10, DSM-5 և ՀՄԴ-11

 

Փետրվարի 17, ժ.16:30-19:00 (Վարող՝ Ս.Սուքիասյան)

Շիզոֆրենիայի կլինիկան և տեսակները

Շիզոֆրենիայի ընթացքի տեսակներ և ռեմիսիայի չափանիշները

Շիզոֆրենիայի ախտորոշման մոտեցումները

 

Փետրվարի 20, ժ.16:30-19:00 (Վարող՝ Ս.Սուքիասյան)

Շիզոֆրենանման և զառանցանքային խամգարումներ

Շիզոտիպիկ խանգարումներ

Քրոնիկական զառանացանքային խանգարումներ

Սուր փիիխոտիկ խանգարումներ

Ինդուկցված հոգեկան խանգարումներ

 

Փետրվարի 21, ժ.16:30-19:00 (Վարող՝ Ս.Սուքիասյան)

Շիզոֆրենիայի բուժման հիմնահարցերը. Արդի մոտեցումները և հնարավորությունները

Շիզոֆրենիայի ֆարմակոթերապիայի նորագույն մոտեցումները և միջոցները

Փետրվարի 22, ժ.16:30-19:00 (Վարող՝ Լ.Բաղդասարյան)

Հոգեբանական ախտորոշման մեթոդների կիրառումը շիզոֆրենիայի ախտորոշման ընթացքում

Շիզոֆրենիա ունեցող անձի ընտանիքի հետ զրույցի վարման և հոգեկրթության առանձնահատկությունները

Փետրվարի 23, ժ.16:30-18:00 (Վարող՝ Լ.Բաղդասարյան)

Շիզոֆրենիայի դեպքում հոգեսոցիալական ռեաբիլիտացիայի հիմունքները

Փետրվարի 23, ժ.18:00-19:00 (Վարող՝ Ա.Սողոյան)

Շիզոֆրենիայի դեպքում հոգեսոցիալական ռեաբիլիտացիայի կազմակերպման հիմնահարցերը:

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика