Ռեքավերի Քոլեջում մարտի 23-ին Ժամը 12:00-16:00 նոր գործնական դասընթաց սոցիալական աշխատողների համար` «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ»

Ռեքավերի Քոլեջում մարտի 23-ին Ժամը 12:00-15-30 նոր գործնական դասընթաց սոցիալական աշխատողների համար` «Սոցիալական աշխատանքը հոգեկան առողջության ոլորտում»

ԾՐԱԳՐՈՒՄ

  • Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց բժշկա-սոցիալական օգնության կազմակերպումը (սոցիալական աշխատանքի խնդիրները (գործառույթները) հոգեկան առողջության համակարգում, հոգեբուժական հաստատություններում սոցիալական օգնության կազմակերպման առանձնահատկություններն ու սկզբունքները)
  • Թղթավարությունը (փաստաթղթերի հետ աշխատանքի) սոցիալական աշխատանքում հոգեկան առողջության համակարգում (փաստաթղթերի դասակարգումն ու տեսակները, փաստաթղթերի կազմման պարտադիր տարրերը, սոցիալական պատմության կազմում)
  • Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալական վերականգնումը (սոցիալական աշխատանքի իրականացման մակարդակները հոգեկան առողջության համակարգում; վերականգնման հոգեսոցիալական մեթոդները)
  • Աշխատանք ընտանիքի հետ (Ընտանիքի դերը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց վերականգնման մեջ; սոցիալական աշխատանքի խնդիրները ընտանիքի հետ աշխատանքում):
  • Հոգեբուժական օգնության կազմակերպման իրավական ապահովումը (հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքները; պետության երաշխիքները հոգեբուժական օգնություն իրականացնելիս հոգեբուժական օգնության իրականացման ձևերն ու ուղիները)

Դասընթացավար`

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի դասախոս, հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ Նելլի Մելքոնյան

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика