Սամվել Հրանտի Սուքիասյան

Հոգեբույժ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի գիտական ղեկավար

 E-mail: samsu57@yahoo.com; doc.sukiasyan@gmail.com

Ծննդյան ամսաթիվը՝ 24.11.1957

Ծննդավայր՝ Երևան, Հայաստան

Ընտանեկան դրությունը՝ ամուսնացած, ունի 3 որդի

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1965-1975 – Ս.Մ. Կիրովի անվ. Թիվ 12 ռուսական միջնակարգ  դպրոց

1975-1981 – Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ, բուժպրոֆիլակտիկ ֆակուլտետ.

1981-1983 – ԵրՊԲԻ-ի հոգեբուժության ամբիոն, կլինիկական օրդինատուրա.

1984-1987- ԽՍՀՄ ԲԳԱ Հոգեկան առողջության համամիութենական  գիտական կենտրոն, ասպիրանտ (ք. Մոսկվա)

1987, նոյեմբեր՝ Բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի թեզի պաշտպանություն «Աթերոսկլերոտիկ թուլամտություն, կլինիկա-տոմոգրաֆիական հետազոտություն» թեմայով (ք. Մոսկվա)

1996, մայիս՝ Բժշկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի թեզի պաշտպանունություն « Սոմատիզացված հոգեկան խանգարումներ, կլինիկական ասպեկտներ» թեմայով (ք. Երևան):

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

Մասնագիտական աշխատանքային փորձը 40 տարի

2022թ.  Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն

2021- հունիս-դեկտեմբեր. Լավ Մեդ կլինիկայի դեկավար

2014  ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Միջազգային գիտական Կենտրոնի դասախոս.

Հոգեկան առողջության հայկական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար

2013 – 2021 «Արթմեդ» բժշկական վերականգնողական կենտրոնի «Սթրես» հոգեկան առողջության վերականգնման կենտրոնի կլինիկայի ղեկավար.
2012 «Արթ-Մեդ» բժշկական վերականգնողական կենտրոնի հոգեկան առողջության վերականգնման «Սթրես+» բաժնի վարիչ;
Հայկական բժշկական ինստիտուտի հոգեկան առողջության և հոգեբուժության ամբիոնի վարիչ;
Երևանի ՊԲՀ հոգեբուժության և բժշկական հոգեբանության 067 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2011 «Սթրես-կենտրոն» ՓԲԸ-ի փոխտնօրեն.
Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարսնի, զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր;
Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի, հոգեբուժության ամբիոնի պրոֆեսոր.
2007-2011 Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական հոգեբանության ‎ֆ‎ակուլտետի դասախոս (ժամավճարով).
2005 – 2007 «Աֆեկտիվ և սթրեսով պայմանավորված հոգեկան խանգարումներ` ընդհանուր բժշկական պրակտիկայում վաղաժամ հայտնաբերում և մասնագիտացված օգնության մեթոդների մշակում» գիտական թեմայի ղեկավար (պետական ֆինանսավորում):
2004 – 2011 ՀՀ ԱԱԻ սթրեսաբանության ամբիոնի պրո‎ֆ‎եսոր.
2001 – 2002 «Հետսթրեսային սոմատիզացված հոգեկան խանգարումների մոդելավորում. ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ցանցում վաղ ախտորոշիչ մեթոդների վերամշակում» գիտական թեմայի ղեկավար (պետական ֆինանսավորում);
2000 – 2011 «Սթրես» հոգեկան առողջության կենտրոնի գործադիր տնօրեն.
1999, հունվ. — դեկ. – «Բազմագործոն տրավմատիկ սթրեսի ենթարկված անձանց համալիր օգնություն. սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում կրթում» նախագծի տնօրեն;
1999 – 2001 ՀՀ ԱՆ գլխավոր մասնագետ — հոգեբույժ.
1998 – 2000 «Մարդու բիոսոցիալական բնությունը և նրա պաթոլոգիան. հետսթրեսային սոմատիկ հոգեկան խանգարումներ» գիտական թեմայի ղեկավար (պետական ֆինանսավորում).
1998 – 2000 «Դիագնոստիկա» ԲԸ խորհրդատու.
1996 – 1998 «Սոմատիզացված հոգեկան խանգարումների զարգացման մեջ կլինիկական, սոցիալական և հոգեբանական գործոնների դերը» գիտական թեմայի ղեկավար (պետական ֆինանսավորում).
1995 –2010 Հայկական բժշկական ինստիտուտի հոգեկան առողջության և հոգեբուժության ամբիոնի դասախոս- պրոֆեսոր.
1995 – 1997 Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի համալսարանի դասախոս;
1993 -2004 ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ հոգեբուժության, հոգեթերապիայի և բժշկական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ.
1993 – 2000 «Սթրես» հոգեկան առողջության և վերականգնման ինստիտուտի (հետագայում` «Սթրես-կենտրոն»-ի) տնօրենի բուժական գծով տեղակալ.
1987 – 1993 Նևրոզների հանրապետական հիվանդանոցի ավագ բժիշկ — բուժական գծով գլխավոր բժշկի տեղակալ (Քասախ ավան);
ԵրՊԲԻ-ի հոգեբուժության և բժշկական հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ.
1983 – 1984 Ղափանի միջշրջանային հոգենյարդաբանական դիսպանսերի բաժանմունքի վարիչ,
Ղափանի N1 բժշկական ուսումնարանի բժշկական հոգեբանության դասախոս.

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 • Հայաստանի հոգեբույժների ընկերության անդամ,վարչության անդամ, քարտուղար (1994)
 • Նյու Յորքի գիտությունների ակադեմիայի անդամ (1996)
 • «Փսիխեա» հոգեկան առողջության ընկերության նախագահ(1997)
 • Կենսաբանական հոգեբուժական համաշխարհային ֆեդերացիայի անդամ (2001-2013)
 • Վաղ փսիխոզի համաշխարհային ընկերության անդամ (2001)
 • Կենսահոգեբանական ռուսական ընկերության անդամ (2003)
 • Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի անդամ, գիտական քարտուղար (2009)
 • ԵՊԲՀ 067 հոգեբուժության և բժշկական հոգեբանության մասնագիտական խորհրդի անդամ (2012)
 • Հոգեկան առողջության հայկական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար (2012)
 • Modern European Researches Journale-ի խմբագրական խորհրդի անդամ Mamber of Editorial Board (2015): Seeburgstrasse 7, 5201 Seekirchen Am Wallersee, Salzburg, Austria Pubisher@Doaj.Net

Հրատարակումներ՝

 • 349  գիտական աշխատանքներ՝ հոդվածներ, թեզիսներ, ձեռագրեր, դասագրքեր, մենագրություններ, մեթոդական ձեռնարկներ

 Մենագրություններ`

 1. Соматизированные психические нарушения (клиническая концепция раз­вития). — Ереван, 1996. — 218 с.
 2. Этнос, семья,  невроз. — Ереван, 1996. — 156 с.
 3. Агрессия: социальный или биологический феномен? — Ереван, 2002, Изд-во «Асогик». — 177 с.
 4. Стресс и постстрессовые расстройства: личность и общество. — Ереван, Изд-во «Асогик», 2003. — 343С. (Тадевосян А.С., Чшмаритян С.С., Манасян Н.Г.)
 5. История болезни цивилизации: диагноз терроризм (по­пытка психопатологического анализа). / Сукиасян С.Г. / Предисловие С.С. Чшмаритяна – Ереван, изд-во «Асогик, 2005. – 266 с.
 6. Заметки психиатра: бить или не трубить. / Сукиасян С.Г.  – Ереван, “Антарес”, 2010. – 152 с.
 1. Проблемы пограничной психиатрии в общемедицинской сети: данные клинико-эпидемиологического исследования. / Сукиасян С.Г. Изд-во «Palmarium Academic Publishing», AV Akademikerverlag GmbH& Co. KG., 2013. – 229 с.: ISBN 978-3-659-98581-2.
 2. Посттравматическое стрессовое расстройство / Под ред. В.А. Солдаткина; (Авторский коллектив: Агибалова Т.В., Александровский Ю.А., Бочеева Е.А… Сукиасян С.Г….); ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. – Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2015. – 624 с.
  • Глава Предикторы развития ПТСР (Сукиасян С.Г., Солдаткин В.А.), с .39-59;
  • Глава1.3. Посттравматические изменения личности (Сукиасян С.Г.), с. 86-92;
  • Глава1.4. Посттравматические стрессовые расстройства и органическая патология головного мозга (Сукиасян С.Г., Тадевосян М.Я.), с. 93 -108.
  • Глава2.2. Беженцы (Сукиасян С.Г.), с. 143-149.
  • Глава Представления о патогенезе ПТСР. Обзор концепций (Сукиасян С.Г.), с. 300-335

       ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

        Հայերեն (մայրենի լեզու),  ռուսերեն (ազատ) և անգլերեն (սահմանափակումներով):

Яндекс.Метрика