ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՑԻՈՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Բացահայտել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տարածման  արդյունքում առաջացող ինքնության ճգնամերը և այլ բարոյահոգեբանական խնդիրներ հասարակության մեջ: Որպես հետազոտության նյութ ծառայում են նշված խնդիրների ուսումնասիրությամբ հայտնի գիտնականների մենագրություններ և հոդվածներ: Հետազոտության հիմնական մեթոդներն են
համեմատությունը և անալիզը:
Բացահայտվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեծ ազդեցությունը մարդու և հասարակության հոգեկան հավասարակշռության վրա, ինչը մարդու մոտ առաջացնում է, մասնավորապես, ցանկությունները և նպատակները ավելի շուտ, արագ և հեշտ իրագործելու
ցանկություն:
Եզրակացություններ։ Հարկավոր է սահմանափակել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցությունը մարդու վրա, ինչի շնորհիվ հնարավոր է ունենալ հոգեկան հավասարակշռություն և ինքնության ձևավորման բնականոն գործընթաց:

Շարունակությունը այստեղ՝ https://cpsr.info/wp-content/uploads/2021/01/Journal_N3-страницы-52-60.pdfJournal_N3-страницы-52-60

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика