Իզաբելլա Ռոբերտի Հայրապետյան

Հոգեբան

e-mail: mail@cpsr.info

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ:

1996-2001թ. Ռուսաստանի կրթության ակադեմիայի համալսարան

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

1996-2019թթ Ռուսաստանի կրթության ակադեմիայի հոգեբանական ինստիտուտ, գիտաշխատող (հոգեբանության տեսության և պատմության լաբորատորիա, տարիքային փսիխոգենետիկայի լաբորատորիա):

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ

Մասնակցել Է հոգեբանության մի շարք հոգեբանական բառարանների և դասագրքերի հրատարակման նախապատրաստմանը:

Մշակել և վարել Է վերապատրաստման դասընթացներ «Հոգեբանություն և մանկավարժություն», «Գովազդի հոգեբանություն», «Մշակութաբանություն» առարկաներից։

Մշակել և կիրառել Է 1-4-րդ դասարանների դպրոցականների ճանաչողական ֆունկցիաների ուսումնասիրության արձանագրություն՝ օգտագործելով CANTAB ճանաչողական մարտկոցը:

Մշակել Է լոգիստիկա և արձանագրություն երեխայի զարգացման երկայնական ուսումնասիրության համար՝ օգտագործելով Բեյլի III-ի խաղային մեթոդը: Մասնակցել Է կրտսեր դպրոցականների հոգեբանական և ակնաբուժական սկրինինգային հետազոտությունին։

Իրականացրել Է ավագ դպրոցականների մասնագիտական ուղղորդման տեխնիկայի ընտրություն և կիրառում:

 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

2020-2021 թթ ատեստավորում հոգեբանական խորհրդատվության ոլորտում. EMDR (Աչքի շարժման դեզենսիտիզացիա և վերամշակում), ACT (Ընդունման և հանձնառության թերապիա), CFT (Կարեկցանքի վրա կենտրոնացած թերապիա), CBT (Ճանաչողական վարքային թերապիա) մեթոդներ:

Աշխատանք հոգեբանական տրավմայի, հուզական վիճակների, մոտիվացիայի և արժեքների, անձնական և ճանաչողական որակների հետ:

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հայերեն /մայրենի/, ռուսերեն /ազատ/, անգլերեն /բառարանով/

Яндекс.Метрика