2018

Emilia. jpg

Դեկտեմբերի 2-ին ժամը 12:00-16:30 Նոր տեսագործնական դասընթաց Ռեքավերի Քոլեջում` ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Դեկտեմբերի 2-ին ժամը 12:00-16:30 Նոր տեսագործնական դասընթաց Ռեքավերի Քոլեջում` ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ…
66861121_852036315180660_4502514087271333888_n

Առաջին անգամ Ռեքավերի Քոլեջում` “ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ” տեսագործնական դասընթացն է: նոյեմբերի29-ին և 30 ին, Ժամը 18:00-20:00

Առաջին անգամ Ռեքավերի Քոլեջում` “ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊևՏԻԿ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ” տեսագործնական դասընթացն է: նոյեմբերի29-ին և 30…
a543482a473ac45813ab2cd4ac67f7fa

Ռեքավերի Քոլեջում “Պարաշարժողական և նկարչական արտթերապիայի տեխնիկաները երեխաների հետ աշխատանքում” տեսագործնական դասընթացն է: Դեկտեմբերի 18-ին ժամը 12:00-16:30

Ռեքավերի Քոլեջում “Պարաշարժողական և նկարչական արտթերապիայի տեխնիկաները երեխաների հետ աշխատանքում” տեսագործնական դասընթացն է: Դեկտեմբերի 18-ին…
Яндекс.Метрика