Լիլիթ Բաղդասարյան

 

 

 Երեւան, Դուրյան փ. 34, բն.47

+ 374 10 62 60 10

+ 374 94 333 941

l.v.baghdasaryan@mail.ru

  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

  2009                              Գիտական կոչում`

                                     Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

                                    Գիտական աշխատանք`

                                    Անձնային դրսևորումների դինամիկան

                                    սոցիալական ռեադապտացիայի

                                    գործընթացում՚

                                    Գիտական աստիճան՝ դոցենտ

  1990 — 1995                 Երեւանի Պետական Համալսարան

                                        Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի եւ

                                       հոգեբանության  Ֆակուլտետ                          

                                       Որակավորումը` հոգեբան

                                       Դիպլոմային աշխատանք`

                                      “Հոգեկան վիճակի դինամիկայի

                                       փոփոխությունը սոցիալական 

                                       ադապտացիայի ընթացքում”

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

 

2019-մինչ օրս                      Երևանի Պետական Համալսարան Անձի   

                                            հոգեբանության ամբիոն, դոցենտ

 

2011- 2019                             Հայկական Պետական

                                            Մանկավարժական Համալսարան

                                           հատուկ մանավարժության և 

                                           հոգեբանության ամբիոն, դոցենտ

                                        

 

2012 –մինչ օրս                    “Ամբրահոգեկան բարեկեցության

                                            կենտրոն Հկի նախագահ

 

2014 — մինչ օրս                    Հոգեսոցիալական կարգավորման

 

Կենտրոն, հոգեբանական ծառայությունների համակարգող,Ռեքավերի Քոլեջի ղեկավար,

«Անտիսուիցիդ» սուիցիդների կանխարգելման և վերլուծությունների Հայկական կենտրոնի ղեկավար 

 

2010 – 2014                            “Այգհոգեբանական կենտրոն

                                             Հոգեբանխորհրդատու, խմբային

                                             թրեյնինգների վարող

       

 

2010 – 2011                           Հայկական Բաց Համալսարան

                                           Հոգեբանության ամբիոն

                                           հոգեբանության դասախոս

                                                           

2010 – 2011                         “Հայբուսակ” Համալսարան

                                         Բժշկական ֆակուլտետ

                                         հոգեբանության դասախոս

 

2009                                    ՀայՌուսական /Սլավոնական/                             

                                          Համալսարան, Հոգեբանության ամբիոնի

                                          Լաբորանտ,Հոգեբանության դասախոս

 

2006 — մինչ օրս                    Հոգեկան Առողջության Հիմնադրամ,

                                          Հոգեսոցիալականվերականգնողական

                                          Կենտրոն,համայնքային

                                          ծառայությունների ղեկավար, հոգեբան

                                              

2006                                   Երեւանի Պետական Համալսարան

                                          Սոցիալական աշխատանքի ամբիոն ՙ                

                                         Համայնքային ծառայություններ՚

                                         Դասընթաց, հոգեբանության դասախոս

 

2001 — 2006                          Հոգեկան Առողջության Հիմնադրամ

                                           հոգեբան

 

1996 — 2004                          ՙԳրիգոր Զոհրապ՚ համալսարան

                                           Հոգեբանության պատմության դասախոս

 

1998                                   Ա. Շիրակացու անվան օժտված

                                          երեխաների կրթահամալիր, հոգեբան

 

1995 — 1996                         Մ. Սեբաստացու անվան կրթահամալիր                

                                          Հոգեբանուսուցիչ, սոցիոլոգ

 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻՆ,

ԹՐԵՆԻՆԳՆԵՐԻՆ

 

Օոստոս 2013                      “Միջազգային հոգեբուժական

                                            կոնգրեսս

                                            կազմակերպիչ Հայ հոգեբույժների

                                            ասսոցիացիա

 

Հոկտեմբեր 2012                    ՀՊՄՀի 90 ամյակին նվիրված

                                            միջազային կոնֆերանս

 

Հոկտեմբեր 2011                  “Տեսական և կիրառական

                                            հոգեբանության արդի

                                            հիմնախնդիրները

                                           Միջազգային գիտական կոնֆերանս

                                            կազմակերպիչ` Երևանի Պետական

                                            Համալսարան

 

 

Հուլիս 2011                         “Միջազգային հոգեբուժական

                                           կոնգրեսս

                                           կազմակերպիչ Հայ հոգեբույժների

                                           ասսոցիացիա

 

Հոկտեմբեր 2009                    ՙԱնձի հոգեբանության

                                           հիմնախնդիրները՚ միջազգային

                                           կոնֆերանս,Երեւան, Հայաստան

                                           կազմակերպիչ` Երևանի Պետական

                                           Համալսարան

 

Հոկտեմբեր 2009                   Սթրեսի նեյրոհոգեբանական

                                          տեսություն՚

Երեւան, Հայաստան             կազմակերպիչ` ՙՍթրես Կենտրոն՚

                                           հոգեկան առողջության կենտրոն

 

Մայիս 2009                           ՙՀոեբանության ժամանակակից

                                           մեթոդների կիրառման խնդիրները՚

                                           Երեւան, Հայաստան կազմակերպիչ`

                                           Երևանի Պետական Համալսարան

 

Մարտ 2008                           ՙSPSS ծրագրային փաթեթի կիրառումը

                                           վիճակագրական և սոցիոլոգիական

                                           հետազոտություններում՚ սեմինար

                                           Երեւան, Հայաստան       կազմակերպիչ`

                                           Counterpart Int, CASP

 

Հունիս 2007                          ՙՀոգեբանի գործունեության

                                           կանոնակարում՚ կլոր սեղան

                                           Երեւան, Հայաստան       կազմակերպիչ`

                                           ՙԷգո՚ երիտասարդ հոեբանների ՀԿ

 

Հունիս 2007                          Արդյունավետ կոալիցիաների եւ

                                           ցանցերի ստեղծում

Երեւան, Հայաստան              կազմակերպիչ` ՙՍոցիալական

                                           առաջընթաց՚ հիմնադրամ

 

Մայիս 2007                            Հաշմանդամների հիմնախնդիրների

                                            քննարկում ՙՀաշմանդամների

                                            սոցիալական պաշտպանության

                                            2006-2015 թթ. ռազմավարության՚

                                             համատեքստում

Ծաղկաձոր, Հայաստան          կազմակերպիչ` Կրթական

                                              Զարգացման Ակադեմիա

 

Հունիս 2006                             ՙՀոեբուժական օգնության մասին՚ ՀՀ

                                              օրենքի կիրառումը կլոր սեղան

Երեւան, Հայաստան                 կազմակերպիչ` Հոգեկան

                                             Առողջության Հիմնադրամ

 

Հունվար 2006                            ՙԶԼՄների արդյունավետ

                                               օգտագործում՚ դասընթաց

Երեւան, Հայաստան                  կազմակերպիչ` IREX

 

Հունիս 2005                             Կլոր սեղան հաշմանդամություն

                                              ունեցող անձանց զբաղվածության

                                              խնդիրների վերաբերյալ

Երեւան, Հայաստան         

                                              կազմակերպիչ` Հոգեկան

                                              Առողջության Հիմնադրամ, Խնամք ՀԿ

 

Մայիս 2005                             Կոգնիտիվբիհեւիորիալ թերապիա

Երեւան, Հայաստան                 կազմակերպիչ` Մանկական

                                              հոգեբույժների ասոցիացիա

 

2003 — 2004                               Հոգեբուժության եւ հոգեթերապիայի

                                               սեմինարների շարք

Երեւան, Հայաստան                  կազմակերպիչ` Հոգեկան

                                               Առողջության Հիմնադրամ

 

Մարտ 2004                              Վստահության հեռախոս ՁԻԱՀի

                                              Վերաբերյալ

Երեւան, Հայաստան                  կազմակերպիչ` ՁԻԱՀի

                                              կանխարգելման հանրապետական

                                               կենտրոն

 

Դեկտեմբեր 2003                       Մամուլի եւ հասարակության հետ

                                                կապերի սեմինար

Գյումրի, Հայաստան                   կազմակերպիչ` Բազմակողմանի

                                                Տեղեկատվական Ինստիտուտ

 

Սեպտեմբեր 2003                       Վերականգնման ժամանակակից

                                                խնդիրները բժշկության մեջ

                                                միջազգային կոնֆերանս

Երեւան, Հայաստան                    կազմակերպիչ` ՌԴ բժշկա

                                                տեխնիկական գիտությունների

                                                ակադեմիա, Երեւանի Պետական

                                                Բժշկական Համալսարան

 

Հունիս 2003                             ՙՀամագործակցություն հանուն

                                              հոգեկան առողջության՚ Բաց Ֆորում

Երեւան, Հայաստան                  կազմակերպիչ` Հոգեկան

                                              Առողջության Հիմնադրամ, Համլետ

                                              Թրաստ

 

Մայիս 2003                              ՙՍոցիալական համագործակցություն

                                               հոգեկան առողջության ոլորտում՚

                                              միջազգային կոնֆերանս

Երեւան, Հայաստան                  կազմակերպիչ` Հոգեկան

                                              Առողջության Հիմնադրամ

 

Օգոստոս 2002                          Հոգեբանների եւ սոցիալական

                                              աշխատողների լիցենզավորման

                                              համակարգը

Երեւան, Հայաստան                 կազմակերպիչ` ՙՈւրարտու՚

                                              համալսարան

 

Հուլիս 2002                               Հոգեկան առողջության մասին օրենք

                                                կլոր սեղան

Երեւան, Հայաստան                   կազմակերպիչ` Հոգեկան

                                                Առողջության Հիմնադրամ,

                                                Համաշխարհային ուսուցում

 

Մարտ, Սեպտեմբեր                   Սոցիալական աշխատողների

                                               դասընթաց

2003, Երեւան, Հայաստան          կազմակերպիչ` Հոգեկան

                                               Առողջության Հիմնադրամ,

                                                Համլետ Թրաստ« ՅՈՒՆԻՍԵՖ

 

Դեկտեմբեր 2001                         Հոգեկան առողջության ապագան

                                                Հայաստանում Բաց Տարածություն

Երեւան, Հայաստան                    կազմակերպիչ` Հոգեկան

                                                Առողջության Հիմնադրամ,

                                                 ԻնտերՄայնդս (Մեծ Բրիտանիա)

 

Հոկտեմբեր 2001                          Հոգեկան առողջություն եւ

                                                 Քրիստոնեությունը կոնֆերանս

Երեւան, Հայաստան                     կազմակերպիչ` ՙՓսիխեա՚ հոգեկան

                                                 առողջության կենտրոն, ՙՍթրես՚

                                                 կենտրոն

 

Սեպտեմբեր 2001                           Համայնքային վերականնման դասընթաց

Պրագա, Չեխիա                       կազմակերպիչ` Հոեկան առողջության ակադեմիա

 

Հունիս 2001                        Աշխատանք ժամանակի պակասության

                                         համակարգում

Երեւան, Հայաստան             կազմակերպիչ` Հոգեկան Առողջության

                                          Հիմնադրամ, ԻնտերՄայնդս (Մեծ

                                          Բրիտանիա)

 

Մայիս 2001                           Կորուստª ինչու են մարդիկ դեպրեսիա

                                           ապրում

Երեւան, Հայաստան               կազմակերպիչ` Հոգեկան

                                           Առողջության Հիմնադրամ,

                                           ԻնտերՄայնդս (Մեծ Բրիտանիա)

 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,
ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Համակարգիչ                             MS Office: Word, Excel

                                                Internet Explorer

 

Լեզուների

իմացություն                          Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

 

Яндекс.Метрика