Պոզիտիվ հոգեթերապիայի հիմունքները

“Պոզիտիվ հոգեթերապիայի հիմունքները” տեսագործնական դասընթաց Այս դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել հոգեկան առողջության մասնագետներին Պոզիտիվ հոգեթերապիայի տեսությանը և պրակտիկային, ինչը թույլ կտա կիրառել ստացած գիտելիքները գործնականում: Նախատեսվոմ է 8 հանդիպում յուրաքանչյուր հանդիպման տևողությունը 2 ժամ: Ծրագրում՝ 1. Պոզիտիվ հոգեթերապիայի ընդհանուր բնութագիրը 2. Պոզիտիվ հոգեթերապիայի տրանսկուլտուրալ մոտեցումը՝ սթրեսի և այլ ֆենոմենների ընկալման մշակութային առանձնահատկությունները: 3. Հասկացություն ակտուալ …

Պոզիտիվ հոգեթերապիայի հիմունքները Read More »