Փսիխոսոմատիկայի (հոգեմարմնական բժշկության) հիմունքները դասընթաց

Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիան, «Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոնի և Հայկական բժշկական ասոցիացիայի հետ համատեղ կազմակերպում է «Փսիխոսոմատիկայի (հոգեմարմնական) բժշկության հիմունքները» թեմայով յոթնօրյա դասընթաց Երևան քաղաքի ԱԱՊ օղակում աշխատող ընտանեկան բժիշկների, նյարդաբանների, էնդոկրինոլոգների և գաստրոէնտերոլոգների համար։
Դասընթացը կիրականացվի Դաբլ Թրի բայ Հիլթոն Երևան հյուրանոցի Պիկասո դահլիճում փետրվարի 22, 23, 24 մարտի 1, 2, 3, 4 ժամը 16.30-18.30։
Դասընթացն անվճար է և կրեդիտավորված է ՀՀ ԱՆ կողմից (14 ՇՄԶ կրեդիտ)
ՓՍԻԽՈՍՈՄԱՏԻԿԱՅԻ (ՀՈԳԵՄԱՐՄՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ) ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
հոգեբույժների, հոգեթերապևտների, կլինիկական հոգեբանների, նյարդաբանների, թմրաբանների, թերապևտների, էնդոկրինոլոգների, գաստրոէնտերոլոգների և ընտանեկան բժիշկների համար նախատեսված տեսական դասընթացի
ԾՐԱԳԻՐ
Ծրագրի նպատակն է ծանոթացնել բժիշկներին փսիխոսոմատիկայի հիմնական հասկացություններին, ժամանակակից դասակարգմանը, պատճառագիտությանը, անձի հոգեբանական առանձնահատկություններին հոգեսոմատիկ խանգարումների դեպքում, հոգեախտորոշման և հաղթահարման ուղիներին:
Դասընթացի ժամանակային և թեմատիկ բաշխում
1) 1-ին հանդիպում 22.02.2020 Ժամը 16:30-18:30
Մարմնի և հոգեկանի փոխհարաբերությունը՝ սոմատոփսիխիկ և փսիխոսոմատիկ խանգարումները: Վարող՝Ս. Սուքիասյան
2) 2-րդ հանդիպում 23.02.2020 Ժամը 16:30-18:30
Փսիխոսոմատիկ խանգարումների դասակարգումները: Վարող՝Ս.Սուքիասյան
3) 3-րդ հանդիպում 24.10.2020 Ժամը 16:30-18:30
Փսիխոսոմատիկ խանգարումների կոնցեպցիաները: Վարող՝Ս.Սուքիասյան
4) 4-րդ հանդիպում 01.03.2020 Ժամը 16:30-18:30;
Անձնային առանձնահատկությունները և ներանձնային կոնֆլիկտները հոգեմարմնական խանգարումների դեպքում: Վարող՝Ն.Խաչատրյան
5) 5-րդ հանդիպում 02.03.2020 16:30-18:30
Առաջնային օղակում կիրառելի հոգեմարմնական խանգարումների հոգեբանական ախտորոշման սկզբունքներն և մեթոդները: Վարող՝Լ.Բաղդասարյան
6) 6-րդ հանդիպում 03.03.2020 Ժամը 16:30 -18:30
Հոգեմարմնական խանգարումների հոգեթերապիայի հիմնական ուղղություններն ու տեխնիկաները: Վարող՝ Լ.Բաղդասարյան
7) 7-րդ հանդիպում 04.03.2020 Ժամը 16:30-18:30
Սթրեսը որպես հոգեմարմնական խանգարումների հիմնական պատճառ: Սթրեսի կառավարում: Վարող՝ Ա.Սողոյան
Նախապես գրանցվելը պարտադիր է զանգահարելով 099544477
Яндекс.Метрика