Հուլիսի 2-ին ժամը 14:00-ին ՌԵՔԱՎԵՐԻ ՔՈԼԵՋՈՒՄ «Այնուամենայնիվ խոսել» մասնագիտական ֆիլմի դիտում և քննարկում մ.գ.թ. դոցենտ Ա.Ավագյանի հետ

Հուլիսի 2-ին ժամը 14:00-ին ՌԵՔԱՎԵՐԻ ՔՈԼԵՋՈՒՄ «Այնուամենայնիվ խոսել» մասնագիտական ֆիլմի դիտում և քննարկում ՀՊՄՀ-ի լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի դասախոս, լոգոպեդ մ.գ.թ. դոցենտ Ա.Ավագյանի հետ: «Այնուամենայնիվ խոսել» Շվեյցարիայում նկարահանված մասնագիտական ուսուցողական ֆիլմը թույլ կտա մասնագետներին և ծնողներին ծանոթանալ առանձնահա­տուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց հետ հաղոր­դակցման այլ մոտեցումների և այլընտրանքայի­ն մեթոդներին: Ֆիլմի դիտումից հետո տեղի կունենա քննարկում և …

Հուլիսի 2-ին ժամը 14:00-ին ՌԵՔԱՎԵՐԻ ՔՈԼԵՋՈՒՄ «Այնուամենայնիվ խոսել» մասնագիտական ֆիլմի դիտում և քննարկում մ.գ.թ. դոցենտ Ա.Ավագյանի հետ Read More »