15-17, 2018 MANAGE PAIN միջազգային կոնգրես

15-17, 2018 MANAGE PAIN միջազգային կոնգրես Մոսկվայում    Սթրեսի և ցավի կառավարման կենտրոնի ղեկավար Սոնա Հարությունյանը մասնակցեց 15-17, 2018 MANAGE PAIN 9-րդ միջազգային կոնգրեսին, ք. Մոսկվա: