Հետաքրքիր փաստ ուշադրության մասին

Աղբյուր՝ Բժշկական հոգեբանության ուսումնական ձեռնարկ Խմբագիր՝ Խ.Վ. Գասպարյան   Ուշադրությունը բնութագրում է հոգեկան գործընթացների դինամիկան: Ուշադրությունը գիտակցության կենտրոնացումն ու ուղղվածությունն է դեպի որևէ առարկա կամ երևույթ, որն այս կամ այն նշանակությունն ունի մարդու համար: Իսկ ինչո՞ւ է մարդն իր հոգեկան գործունեությունը կենտրոնացնում և ուղղորդում կոնկրետ այդ օբյեկտի կամ երևույթի վրա: Ինչո՞ւ է մարդն ուշադիր մի …

Հետաքրքիր փաստ ուշադրության մասին Read More »