Տրասնցենդենտալ մեդիտացիա մտավոր տեխնիկայի տեսագործնական դասընթաց

Այս դասընթացի նպատակն է տալ տեսական և գործնական գիտելիք, թե ինչպես կիրառել Տրանսցենդենտալ Մեդիտացիա մտավոր տեխնիկան, որը կծառայի որպես գործիք ազատվելու մի շարք խնդիրներից`սթրեսներից, բարելավելու հոգեկան, հուզական և ֆիզիկական առողջությունը, ինչպես նաև կնպաստի գործի,ուսման մեջ առաջադիմությանը, ստեղծարարության աճին, ինքնաճանաչմանը և այլն: Ձեր ժամանակից ընդամենը 15-20 րոպե տրամադրելով օրական երկու անգամ՝ աչքերը փակ վիճակում հանգիստ նստելով, …

Տրասնցենդենտալ մեդիտացիա մտավոր տեխնիկայի տեսագործնական դասընթաց Read More »