Գիտական հրապարակումներ

Businessman choosing the right door

ԱՆՁԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում զետեղված է որոշումների ընդունման համակարգի հոգեբանական բաղադրիչի ախտորոշման մեթոդաբանական առանձնահատկությունների վերլուծությունը: Ցույց է տրված որոշումների ընդունման անձնային գործոնների ախտորոշիչ գործիքակազմի կիրառման հնարավորությունները և ուղիները: Հայտնաբերված է, որ որոշումների ընդունման…
землетрясение-в-Армении-какойденьсегодня.рф

1988թ. ՍՊԻՏԱԿԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՀՈԳԵԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՍՏԱՏԻԿԱ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿԱ

Ուսումնասիրության երկրորդ մասը նվիրված է Սպիտակի երկրաշարժից տուժածների հետազոտությանը, որոնք դիմել էին ընդհանուր տիպի հիվանդանոց: Այդ հիվանդների 70%-ի մոտ հայտնաբերվել էին հոգեկան խանգարումներ՝ ձգձգվող ռեակտիվ վիճակների, ռեակտիվ խթանված նևրոզանման խանգարումների…
hogeverlucutyun

ՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ԱՌԱՆձՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդվածում ներկայացվում է հոգեվերլուծության ձևավորման պատմությունը՝ որպես նևրոտիկ խանգարումների դեպքում կիրառվող առաջին ոչ-դեղորայքային բուժման մեթոդի, ինչպես նաև նկարագրվում են հոգեթերապևտիկ այս մեթոդի ժամանակակից տեսությունը, տեխնոլոգիան և կլինիկական դրսևորումները: Հոդվածը պարունակում…
1_rSMiPSDp6vQ1JiEMt0xE9Q

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՃԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում ներկայացվում է սոցիալական կարծրատիպերի և անձնային աճի փոխազդեցությունը: Ենթադրվում է, որ գոյություն ունի փոխկապակցվածություն և փոխպայմանավորվածություն անձի կարծրատիպայնության և անձնային աճի միջև: Որքան բարձր է անձնային աճի մակարդակը, այնքան…
Journal_N3

Վարքագծային խանգարումների ուսումնասիրումը երեխաների մոտ

Գրականության տվյալների համաձայն վարքագծային խանգարումներն անհասության հաճախակի երկարաժամկետ բարդություններից են: Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել անհաս ծնված երեխաների վարքագծային և սոցիալ-էմոցիոնալ խնդիրները վաղ հասակում: Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ, ի տարբերություն…
Яндекс.Метрика